ProjekT UE

Tytuł projektu:

Zakup licencji innowacyjnego oprogramowania klasy ERP Enova 365 wraz z modułami CRM, Projekty, Workflow, DMS, Harmonogram zadań od spółki XLE.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.2 Otwarte Innowacje – wspieranie transferu technologii

 

Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest zakup licencji na oprogramowanie klasy ERP Enova 365. Zakupione oprogramowanie ma służyć usprawnieniu procesu produkcji wyrobów gotowych, które są produktami indywidualnymi, szytymi na miarę. Projekt przyczynia się do rozwoju i wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, ponieważ oprogramowanie jest innowacyjne.

 

Dofinansowanie projektu z UE:  57824,00 PLN