Klauzula informacyjna RODO

 
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sail Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-758) przy ul. Siennicka 25 C.
  2. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO.
  3. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: info@sailservice.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 58 3222 800
  4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
  6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ustawowy od dnia rozwiązania Umowy.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.