Formularz – wykaz wyposażenia jachtu morskiego.
Wypełnienie formularza pozwoli wytypować osprzęt spełniający parametry zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie z dnia 1 września 2016 r .imię i nazwisko:


telefon:


e-mail:


typ i nazwa jachtu:


długość kadłuba w metrach:


rodzaj napędu:


liczba osób:


* rejon żeglugi:

moc silnika kW:


okres doby:

*Administratorem Państwa danych osobowych jest Sail Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-605) przy ul. Siennej 45. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu obsługi i realizacji zamówień. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do Państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.